16. února 2016

DAŇOVÁ REVOLUCE, ANEB JE JEŠTĚ MOŽNÉ DAŇOVÉ PLÁNOVÁNÍ?

foto Everett Bowes
Evropská komise „sdělila“ v lednu kam si přeje aby se ubíral vývoj daňové politiky. SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ má název: „Balíček proti vyhýbání se daňovým povinnostem: další kroky k dosažení efektivního zdaňování a větší daňové transparentnosti v EU“.

V balíčku se dočteme o tom, že spravedlivé a efektivní zdanění právnických osob je základním kamenem fungování a rozvoje jednotného trhu. Komisi jsou trnem v oku různá ujednání jednotlivých států s velikými nadnárodními koncerny v daňové oblasti. Posledním takovým případem je dohoda Velké Británie se společností Google podle které činí efektivní daňová sazba necelé 3% namísto obvyklých a zákonem stanovených 20% pro „normální“ společnosti.

Vždy platilo a zatím stále platí, že si státy konkurují v oblasti zdanění korporací. Na principech daňové konkurence je založeno daňové plánování. Státy s nízkým daňovým zatížením lákaly a lákají bohaté nadnárodní společnosti, aby umístily svůj kapitál, své zdroje a sídlo svého podnikání do jejich jurisdikce. Oplátkou za to nabízejí nízké nebo žádné daňové zatížení. Taková snaha je pak trnem v oku bohatým státům, kde největší a nejbohatší společnosti vznikly a odkud zahájily svoji celosvětovou expanzi. Daňové zatížení v bohatých státech je obvykle vyšší. Ne jinak to je mezi státy EU. I ty si mezi sebou konkurují v daních. Proti sobě tak stojí zájmy jednotlivých států a zájmy EU representované Evropskou komisí. Kdo bude mít větší slovo ukáže blízká budoucnost.

Podle Evropské komise mají platit daně všichni spravedlivě a v té zemi, kde byl zisk fakticky vytvořen. Omezení daňové konkurence mezi státy EU chce Evropská komise dosáhnout zavedením společného konsolidovaného základu daně z příjmů̊ právnických osob, jenž̌ by měl být v nejbližší době̌ přijat. Chce vytvořit lepší daňové́ prostředí́ pro podniky, dále pokročit v otázkách daňové́ transparentnosti a posílit nástroje EU. Jinými slovy chce posunout hranici mezi tím, co je označováno jako legální daňové plánování a tzv. agresivním, nelegálním daňovým plánováním.

Konkurence je základním pilířem kapitalistického uspořádání společnosti. Touha po zisku a touha po majetku každého jednotlivce je motorem rozvoje kapitalistické společnosti Více majetku a větší zisk je spojován se zvyšováním blaha jednotlivce. Čím větší zisk, tím úspěšnější korporace. Daně jsou nákladovou položkou a snížení daňového zatížení vede k právě k vyššímu zisku. Takže se nelze divit, že se to děje a ani nelze obviňovat manažery společností z nekalé snahy o minimalizaci daní. Snižování nákladů a tím i snižování daňového zatížení je jejich úkolem.

Oproti snaze manažerů snížit daňové zatížení stojí snaha každého státu vybrat daně co nejvyšší. Výnosy z daní slouží státům k zabezpečení fungování státu, a tedy k blahu celé společnosti. Kde je hranice mezi blahem společnosti a blahem jednotlivce? Každý na to máme svůj názor. Můj je takový, že větší represe ze strany EU i ze strany států ke zlepšení prostředí pro podnikání obvykle nepřispívají.

Ivan Fučík, daňový poradce
Únor 2016

3. února 2016

Vnímání ticha

foto Greg Becker
Jeden známý si mě nedávno postěžoval, už si ani neumí sednout ke knížce.  Pak se mě zeptal: „Umíš to ještě? „ Zamyslel jsem se nad jeho otázkou a došlo mi, že je mnohem hlubší otázka, než se na první pohled zdá. Přemýšlel, jsem, kdy jsem naposledy přečetl celou knihu. Ne časopis, nebo noviny nebo článek na internetu.  Asi to bylo na dovolené? Nebo vlastně o Vánocích a to není tak dlouho. Tak hurá, umím ještě číst knížku. Jeho otázka mě ale přivedla na další otázku. Umím v dnešní hektické době odpočívat? Umím být v klidu? Umím nic nedělat ? Umím vnímat ticho?

Zajímavá otázka co? Umíte vnímat ticho? Ne hluk, ten je všude, ale ticho, ve kterém se všechny zvuky ozývají? Možná se zeptáte a k čemu je to dobré? Zkuste si to a uvidíte.  Nechci vás přesvědčovat, ale za sebe vím, že to dobré je.  Vnímat ticho je jako meditovat. Zastaví vás to, uklidní.

Tak co umíte Vy vnímat ticho? Alespoň občas. Nebo alespoň, když se soustředíte a chcete ho vnímat?

Umění vnímat ticho, souvisí se spoustou dalších činností. Když umíte vnímat ticho, umíte i poslouchat druhé. Vnímáte pauzy mezi slovy, když povídají, Vnímáte nejen co říkají, ale co u toho cítí, jak se tváří, jak svá slova prožívají, lépe pochopíte myšlenky toho, kdo vám něco povídá. Někdo mluví rychle, někdo rozvážně. Začnete si toho všímat. Ten kdo je na tom, ještě lépe umí vnímat ticho, když sám mluví. Takový člověk vysílá do okolí obrovský klid a pohodu. Je to opravdu veliké umění, mluvit a přitom vnímat mezery mezi vyslovovanými slovy.  Takové umění pak pomáhá v životě. Když posloucháte zákazníka v práci i když posloucháte manželku doma.

Ptám se i Vás: Umíte vnímat ticho? Umíte vnímat to ticho, které je právě teď okolo Vás? Umíte vnímat ticho, ve kterém se rozeznívají zvuky, které zrovna teď slyšíte?

Ivan Fučík
únor 2016