19. dubna 2017

Účtenková loterie k EET

V rádiu jsem zaslechl, že tzv. účtenková loterie má být volebním hitem jedné nejmenované politické strany. To mě překvapilo. „Nechápu“, říkám si: „Jak může někdo chtít lákat voliče na to, že budou dostávat dary a peníze za to, že donášejí?“ Vyrůstal jsem ještě v minulém režimu, ve kterém bylo donášení častým jevem, ale přesto pokud někdo ve škole žaloval, byl v kolektivu velmi, velmi neoblíbený. Nakonec jsme mu to jeho donášení vždy dali sežrat.

Možná vysvětlím, jak má fungovat účtenková loterie. Půjdete nakoupit do oblíbeného krámku ranní pečivo a kávu a dostanete účtenku s kódem EET. Tu pak pošlete ke slosování. Samozřejmě, že provozovatel loterie, musí účtenku zkontrolovat, zda má správný kód EET a zda a souhlasí s účtenkou zaslanou elektronicky finanční správě. Jste vlastně takovou její prodlouženou rukou a pomáháte kontrolovat vydávání účtenek.

Cílem „Účtenkovky“, jak se bude loterie jmenovat, je motivovat lidi, aby trvali na vydávání účtenek, a tím se zvýšil výběr daní pomocí elektronické evidence tržeb.

Prostě jedni budou prodávat zboží nebo poskytovat služby a všichni jejich zákazníci je budou kontrolovat, zda nešvindlují a nezapomínají vydávat účtenky s kódem EET. Neumím dopočítat kolik to bude stát a kolik to přinese. Neumím odhadnout kolik lidí opravdu něco vyhraje. Vlastně to ani není, žádná výhra, protože fakticky nevkládáte žádný vklad. Prostě se bude losovat, z těch, co donesou účtenku ten šťastný, který bude obdarován. Neumím ani odhadnout kolika podnikatelům bude vadit, že každý jejich zákazník má právo je zkontrolovat, zda správně platí daně. Představa, že každý Váš zákazník je zároveň Váš kontrolor je velmi depresivní. Určitě těch naštvaných podnikatelů bude víc než těch šťastných výherců.

Přijde mi zvláštní i volební heslo: „Pojďme na sebe hromadně donášet a všichni u toho buďme šťastnější“.

Ivan Fučík


5. dubna 2017

Čas

K napsání tohoto blogu mě inspirovala kolegyně svým úvodníkem o nesmyslnosti přechodu na letní čas. Mám totiž na čas trochu jiný pohled. Jaký? Na rozdíl od ní, jsem přesvědčený, že čas neexistuje. Čas je jen iluzí. Čas je iluzí lidské mysli. Přesvědčit se mě jí o tom, nepodařilo. Ale když jsem ji položil dvě otázky, na které mi dala protikladné odpovědi, znejistěla a doporučila mi, abych na téma času napsal raději blog a do jejího článku nezasahoval. 

Na otázku, zda zažila někdy minulost, řekla: „Samozřejmě, že ano“. Na otázku, zda zažila minulost jindy než v přítomném okamžiku, řekla, že ne. Stejně odpověděla i v případě budoucnosti a dodala: Samozřejmě, že existuje budoucnost, vždyť si ji každý představujeme a chováme se podle toho jaká chceme, aby byla!

No a kdy si tu budoucnost představujeme, v budoucnosti, nebo tady a teď? 

Existuje vůbec minulost a budoucnost? Neexistuje. Je to logické, vše co prožíváme se děje v přítomném okamžiku, minulost je projekcí informací uložených v paměti v přítomném okamžiku. Budoucnost jsou představy naší mysli, též v přítomném okamžiku. Když minulost a budoucnost sama o sobě neexistuje, nebo vlastně existuje jen v naší mysli, tak vlastně neexistuje ani čas, ve kterém se vše odehrává. Čas totiž existuje také jen v naší mysli. Vše, co se děje okolo nás i v nás si promítáme v mysli. Čas je jen iluzí, kterou lidská mysl vytvořila. Nevěříte? Taky mám problém uvěřit něčemu, co mám naučené, čemu všichni ostatní věří. 

Všichni ale iluzi o čase, nevěří nebo nevěřili. Třeba Einstein o čase prohlásil, že je relativní a záleží, kdo a kde ho sleduje. Jednomu pak ten stejný čas běží rychleji, než tomu druhému. Jinak by neplatilo, že těm, kteří cestují rychlostí světla plyne čas pomaleji. I Buddha si o čase myslel své: "Nevětší problém je v tom, že si myslíš, že máš čas”. Nakonec i Ježíš prohlásil: “ Nepečuj o zítřek. Dosti má dnešní den na svém trápení.”

Kdo má pravdu? Existuje čas? Odpověď ať si každý najde sám. Já jsem Vám jen chtěl sdělit, že možná čas neplyne tak jak nás to učili.

Ivan Fučík

26. února 2017

Probuď se a drandi

foto Matt Duncan
„Probuď se a drandi“,  může to být plán na další den, může to být životní moto,  může to být i název knihy, knihy, která Vám ukáže cestu k Vašemu cíli. Jaký cíl v životě máte?

Hledám klid, hledám štěstí, hledám lásku, hledám ticho, hledám mír a pokoj, nebo také hledám boha, hledám odpuštění, hledám osvícení, nebo hledám sebe sama!  

Také to hledáte?  Je to ten Váš cíl?

Je spousta cest, které k tomu cíli vedou. Každý máme tu svoji cestu, kterou musíme jít. Ti šťastní dojdou. 

Mám takový cíl. Chci se probudit ze snu, co ho považujeme za skutečnost. Chci se probudit ze zmatku a ze všech změn okolního světa, probudit se ze svých myšlenek a představ,  probudit se ze svých pocitů a nálad, ze svých tužeb, ze svých splněných a nesplněných přání, chci se probudit z každodenního úprku, shonu a stresu. Už konečně chci najít KLID.

Jak si to představuji? Jednou ráno se probudím a pochopím. Budu vnímat jen ten klid ve mě, klid okolo. Ticho bude všude zářit a prosvítat. TICHO, KLID, MÍR a LÁSKA bude ve všem a všude.  Ze svého ticha budu vnímat okolní svět. Bude  stále zmatený a plný stresu, ale okolo všeho zmatku bude zářit to TICHO, ten KLID a MÍR a LÁSKA.

Představte si, že to budete vnímat stejně a potkáme se.  Krásná představa.... J . A představte si, že to tak budou vnímat všichni. Takový bude jednou náš svět.

Ivan Fučík
24. ledna 2017

Daňová regulace a Taoismus

foto Rodion Kutsaev
Sleduji pozorně vývoj v oblasti daňové regulace v posledních několika letech. Stejně tak mě zajímají staré moudré texty. Je až s podivem, jak se rady starých mistrů hodí i do dnešního světa. Svět dnešní doby je globálnější, rychlejší a stále složitější. Složitost daní roste stejně rychle jako složitost světa. Roste i rychlost a šíře regulace všeho chování společnosti. To, k čemu dříve stačila morálka a dobré mravy, se dnes musí regulovat zákonem nebo alespoň vyhláškou. Zrychluje a zesložiťuje se i daňová regulace. Takové vystavení paragonu vyžaduje dnes málem střední školu. Paragon musí mít náležitosti zákona o účetnictví, náležitosti zákona o DPH a po zavedení EET i souhlas státu s jeho vystavením.

Za povšimnutí stojí i tempo, jakým státy zrychlují při mezinárodní daňové regulaci. To, co se v 60 letech implementovalo do zákonů a smluv (například do smluv o zamezení dvojího zdanění) desítky let, trvá dnes roky nebo měsíce. Mezinárodní spolupráce finančních úřadů a mezinárodní výměna informací, dnes i automatická, je na denním (ročním) pořádku.

Regulace, regulace a regulace je to, co slyšíme stále. Pokud něco nefunguje správně, uděláme zákon, aby se to napravilo. Zákon je napsaný slovy a nemůže nikdy postihnout všechny situace, které přináší život. Kromě toho, zákony píšou lidé, takže i zákony obsahují chyby. Chyby musí praxe objevit a zákonodárce následně opravit. Takže než se zákon i s pomocí judikatury usadí, trvá roky. Pokud se ale v překotném tempu doby zákon změní dříve, než se stačí usadit, regulace nepřináší očekávané efekty. V daních to samozřejmě platí také. O to více, že jsou politickými stranami používány jako nástroj na získání hlasu voliče. 

Dnes již daně nereguluje jen stát, ale i mezinárodní společenství, jako Evropská unie nebo OECD. Zájem státu dokážeme někdy sledovat a pochopit, ale zájem Evropské unie je sledovat těžké. Projevují se v něm zájmy různých států nebo skupin států. Takže kolikrát jsme regulováni, a ani nevidíme a nechápeme smysl. 

Co platí o regulaci obecně? Přílišná regulace obvykle kýžené výsledky nepřináší. Našli bychom i příklady z historie, jako byla prohibice, která určitě k omezení pití alkoholu nepřispěla, naopak probudila v některých jedincích nekalé zločinecké ambice. Takže z malého boje proti alkoholu, byl nakonec velký boj proti mafii.

Zakladatel taoistického učení Lao-c´[1]říká: „Tam, kde je vláda spíše liknavá, lid zůstává poctivý, tam, kde je vláda bystrá a pozorná, lid začne chytračit“. A také říká: „Hlad lidu pochází z toho, že jeho vrchnost spolykala příliš mnoho daní, odtud ten hlad. Je obtížné dobře řídit, protože vrchnost příliš zasahuje a stará se pouze o své blaho. Proto je obtížné společnost dobře řídit“. 

Vraťme se k daním, které nakonec paradoxně pomohly k zatčení největšího zločince z dob prohibice, Al Capona. Ptáte se, zda bude regulace pokračovat? Potřetí ocituji Lao-c´když radí svým panovníkům, jak vládnout: „Při spravování lidí a při službě nebi není nad hospodárnost“. Pokud se vládci od doby, kdy žil Lao-c´ (cca před 2500 lety) nepoučili, nelze se domnívat, že se to stane nyní. Stát nebývá dobrý hospodář. Politici v dnešní době víc než v minulosti myslí hlavně na svůj blahobyt, a ne na blahobyt lidu. Novými a „dokonalejšími“ nařízeními a zákazy se marně snaží řídit běh života společnosti. Dělají tak život všem složitější. Radit jim, že je to zbytečné, jak je vidět z historie, nemá moc smysl. Stejně tak nemá moc smysl se rozčilovat, že tak činí. Má ale smysl říct nahlas, že přespřílišná regulace není správná cesta.

Ivan Fučík
[1] Lao-c´ Tao Te Ťing

6. ledna 2017

JAKÝ BUDE ROK 2017?

foto Annie Spratt
Taky jste všem popřáli šťastný a veselý nový rok? Pokud jsme si to všichni přáli a toto své přání umocnili, tím, že jsme to přáli i všem okolo sebe, tak pak přece musí rok 2017 být šťastný a veselý? Nebo tady tzv. zákon přitažlivosti neplatí?  Neplatí ani Buddhova slova, že „všechno co jsme je výsledkem našich myšlenek“?
Možná je problém v tom, že každý si pod pojmem štěstí představuje něco jiného než zrovna Vy. Něco jiného za štěstí považuje ten kdo Vám popřál i tomu komu jste popřáli Vy. Dobře, že veselost chápeme většinou podobně, takže rok 2017 bude určitě veselý.

Co nás čeká na poli účetnictví a daní?
Budou volby do poslanecké sněmovny, takže lze očekávat politický boj o hlasy voličů. Daně jsou vděčným tématem, takže pravice je bude chtít snižovat a levice bude chtít zvyšovat daně bohatým.  Bude velmi zajímavé sledovat návrhy jednotlivých politických stran.

V oblasti mezinárodních daní, neboli daní v mezinárodním kontextu, bude rok 2017 zajímavý z mnoha důvodů. 30.9.2017 dostane česká finanční správa první elektronicky zpracované informace o účtech Čechů v zahraničí v rámci tzv. automatické výměny informací.

Určitě budou pokračovat aktivity Evropské komise v boji proti přesouvání  základu daně a daňovým únikům korporací. Bude pokračovat diskuse na úrovni EU o tzv. jednotném základu daně pro společnosti. Jde snahu stanovit pro všechny společnosti podnikající na území EU jednotný algoritmus výpočtu základu daně. Sazba daně má zůstat v kompetenci jednotlivých států, alespoň prozatím.

Budou pokračovat aktivity v oblasti zvyšování daňové transparentnosti pro korporace. Bude se rozšiřovat mezinárodní administrativní spolupráce a výměna informací o daňových subjektech mezi daňovými správami a to nejen v rámci EU.

Na domácím trhu je nutné počítat s dalším zaváděním EET, s pokračováním boje daňové správy proti daňovým únikům v oblasti DPH. Lze také očekávat více kontrol zaměřených na oblast tzv. transferových, neboli tržních cen.

V měnové politice očekáváme zastavení intervencí ČNB v neprospěch české koruny. Pokud k tomu opravdu dojde, lze očekávat zpevnění koruny.

Změnou v účetních předpisech je výrazné snížení limitů pro povinnou konsolidaci skupin podniků. Další změnou je zavedení nového členění rozvahy a výsledovky. 

Přeji i Vám šťastný a veselý rok 2017


Ivan Fučík