18. srpna 2019

Elektronická evidence tržeb (EET) - 3. a 4. vlna

Elektronická evidence tržeb (EET) – 3. a 4. vlna


Kdo má pravdu, zastánci nebo odpůrci zavedení 3. a 4. vlny EET? V mém článku najdete pár příběhů a několik argumentů, které v novinách nebyly.  Měl by přispět k tomu, abyste si odpověděli na otázku sami.
Kdo má hotovostní příjmy?
Na začátku musím připomenout, že EET je určena pro takové podnikatele, kteří inkasují své příjmy v hotovosti. Hotovost obvykle přijímají drobné obchody. Pro ty už EET platí. Dále pak hlavně drobní řemeslníci a živnostníci poskytující služby. Často jsou to podnikatelé-jednotlivci. Jako největší firmy, které si umím sám představit, že inkasují své příjmy v hotovosti, jsou kadeřnické, masážní a kosmetické salony. Ostatní větší podnikatelé a firmy poskytující služby, obvykle dávají přednost fakturám a placení prostřednictvím banky. Důvod? S platbou v hotovosti souvisí více administrativy. Osobně hrozně nerad vypisuji pokladní doklady. Raději si nechám poslat fakturační údaje a zbytek zařídí účtárna. Samozřejmě musíte mít takové zákazníky, kteří jsou poctiví a zaplatí i na fakturu. Pokud jsou s Vaší službou spokojení a chtějí se vrátit, nebývá to problém. Větší hotovost je také spojena s větším rizikem, že se Vám peníze ztratí, nebo je někdo ukradne.
Jako auditor jsem zažil případ klienta, kterého jsme jeden rok upozorňovali na to, že má v pokladně zbytečně velikou hotovost převyšující 2 miliony Kč. Druhý rok mu ji ukradli i se sejfem, ve kterém byla, podle jeho slov, dostatečně zabezpečena. 
Z výše uvedeného mi vychází, že 3. a 4. vlna EET postihne nejvíce ty nejmenší podnikatele a živnostníky, protože ti větší už dávno neinkasují své příjmy v hotovosti.
Druhý pohled je ekonomický. 
Drobný živnostník, dejme mu jméno třeba Emil, podniká proto, aby uživil sebe a svoji rodinu. Podniká, tedy podstupuje podnikatelská rizika i proto, aby si takzvaně vydělal „nějakou korunu navíc“. Navíc chápu tak, že si chce vydělat víc, než kdyby se nechal zaměstnat. Kolik si myslíte, že živnostník očekává, že si vydělá měsíčně? Podle mě tak minimálně 40 – 50 tisíc Kč po zdanění. Jinak by mohl jít dělat do fabriky za 30–35 tisíc. Poptávka po všech profesích je dnes velká. 
Když vynásobím 50 tisíc Kč 12x, vychází jeho čistý příjem po odpočtu nákladů a po zdanění 600 tisíc ročně. Výše tržeb, od kterých novela počítá se zavedením EET, je zrovna těch 600 tis. Kč. Ti, co mají tržby (nikoliv čistý příjem neboli zisk) nižší než 600 tis. Kč ročně, povedou zjednodušenou (papírovou) formu EET. Musím připomenout, že novela je stále v legislativním procesu, protože neprošla schválení Senátem. 
Z toho plyne, že EET z pohledu zvýšení administrativy postihne hlavně takové podnikatele, kteří nejsou plátci DPH, tedy ty s tržbami do jednoho milionu Kč ročně.
Co podnikatelé, kteří mají zaměstnance?
Pokud by si pan Emil najmul zaměstnance, stane se plátcem DPH. Vysvětlím proč. Náklady na zaměstnance, který má čistý příjem mezi 20 a 25 tisíci činí včetně nákladů sociálního a zdravotního pojištění (34%) cca 40 tisíc Kč. Jeho roční mzdové náklady činí cca 500 tisíc Kč. Z toho vychází, že roční tržby pana Emila, pokud jeho odměna má dosáhnout alespoň 50 tisíc  Kč. měsíčně a zároveň chce „uživit“ zaměstnance, musí být vyšší než 1 milion Kč ročně.  Pokud jeho tržby překročili hranici 1 miliónu Kč, musí být plátcem DPH. Jako plátce DPH, musí na všechny své příjmy vystavovat daňové doklady. Povede účetnictví.  Potřebuje proto šikovnou účetní, která si s účetnictvím a s EET a s výpočtem mezd snadno poradí. Ta také něco stojí a on na to, aby ji zaplatil musí vydělat. 

Z toho plyne, že EET bude znamenat nejvíce „nové“ administrativy a nejvíce nákladů pro ty podnikatele, kteří nemají žádné zaměstnance. 
Co říká stát?

Třetí pohled je pohled státu. Podle něj přinese 3. a 4. vlna EET dodatečné příjmy do státního rozpočtu. Český statistický úřad odhaduje, že objem tzv. šedé hotovostní ekonomiky dosahuje 170 miliard Kč ročně. Dalšími argumenty státu jsou:
-       rovnocenné a spravedlivé podmínky pro podnikání
-       méně administrativy
-       lepší výběr daní… .
Co pan Emil jako drobný podnikatel s ročními tržbami do 1 milionu Kč?
Čtvrtý pohled, je také ekonomický? Je to pohled, na EET očima pana Emila. Pořád platí, že potřebuje vydělat 50 tisíc měsíčně. Je vyučený zámečník a živí se drobnými opravami všeho druhu v domácnostech. Práce má nad hlavu a většinou nemá čas, aby zvedal telefony zákazníkům, kteří něco potřebují. Lítá od zákazníka k zákazníkovi a na konci dne je rád, že si dokáže spočítat denní tržbu. Účtenky a doklady dá jednou za měsíc účetní. Když nějakou zapomene, většinou se nic nestane. Daňová sazba je 15 %, paušální odpočet nákladů 80 %. Když něco zapomene předat, není to nikde vidět. Když nepřizná 10 000 Kč příjmů, ošidil stát na daních cca o 300 Kč.  

„Jestli mi k tomu ještě zavedou EET, budu muset zdražit, anebo se raději na to podnikání vykašlu“, říká si Emil, když čte noviny, kde píšou o záměrech státu zavést EET i pro něj.
Jak na EET (ne)vydělají zákazníci drobných podnikatelů a živnostníků?
Poslední, pátý pohled, je pohled zákazníka, pana Daniela Rady. On je daňový poradce, má několik zaměstnanců. Jeho zákazníci jsou plátci DPH, takže už léta raději nechává vystavovat faktury své účetní. Těch pár příjmů v hotovosti buď zruší nebo si s tím EET jeho účetní nějak poradí. Horší to bude s jeho zahradníkem a opravářem Emilem, elektrikářem, revizním technikem na servis kotle, kadeřnicí a všemi ostatními drobnými řemeslníky, které často potřebuje, aby mu doma něco opravili. Doufá, že je papírování s EET neodradí od podnikání. Nikdo z nich ty papíry nemá rád. „V lepším případě jen zdraží a nepřestanou podnikat“, říká si pan Rada. Sehnat si jiné šikovné řemeslníky je dnes skoro nemožné.
Nevím, jaký jste si udělali závěr vy, ale já ten, že drobných živnostníků, řemeslníků, stavebních dělníků, opravářů, instalatérů, údržbářů, elektrikářů, zahradníků a drobných zemědělců, kteří se živí sami s příjmem do 1 milionu Kč ročně, se EET dotkne nejvíc. Už teď jich je málo a dobrých ještě méně.  Zavedením EET jich ale jistě nepřibude.  Pokud přestanou podnikat, budu se muset naučit si opravit kapající vodovodní kohoutek sám.

Můj závěr: „Nechci umět opravit kapající vodovodní kohoutek“!
Ivan Fučík

27. 07. 2019

3. května 2019

Vtip pro daňové poradce

Photo by Andrew Neel on Unsplash

Doktor a daňový poradce Daniel Rada se potkají na večírku. Náhle je doktor osloven mužem, který ho požádá o radu, jak se vypořádat se svými vředy. Doktor zamumlá jakousi lékařskou radu a obrátí se na daňového poradce: „Nesnáším, když za mnou lidé na večírcích chodí se žádostí o rady zdarma.“

Daňový poradce odpoví: „Vím přesně, co myslíte. Mě se to stává neustále.“

„A jak to řešíte?“ ptá se doktor. „Zdá se mi neslušné neodpovědět na otázku, když jsem během společenské akce požádán o radu.“

„Já prostě tomu člověku pošlu fakturu za čas s ním strávený.“ odpovídá daňový poradce.

“To je dobrý nápad,“ říká doktor. „To si musím pamatovat.“

Doktor jde domů a přemýšlí, že pošle fakturu tomu muži, který se ptal na své vředy. Když se ale příští den probudí, už si na fakturu ani nevzpomene. Nicméně, otevře svůj email a najde tam fakturu na 5000 Kč od daňového poradce Daniela Rady za „poskytnuté poradenské služby“.


Přeji Vám pěkný den

Ivan Fučík

1. března 2019

Time-management aneb Musíme opravdu pořád spěchat?

Photo by Lukas Blazek on Unsplash
Máte někdy pocit, že čas okolo Vás letí? Snažíte se ho, řídit a plánovat, abyste jste všechno stihli? Asi ano, co? Taky jsem to dělal. Snažil jsem se čas řídit, udělovat záležitostem priority. Dělal jsem jen ty důležité věci, ty ostatní jsem delegoval. Vedlo to k tomu, že jsem stihnul všechno, co jsem chtěl. Nebo jsem měl alespoň takový pocit. Přesto jsem pořád spěchal. Myslel jsem si, že to tzv. „dávám“. Tělo si to nemyslelo! Zastavilo mě a poslalo mi zprávu: „To, co nestíháš, je žít !!“.

Jistě víte, že život se skládá ze dvou základních stavů. Bytí a dělání. Nejsou to dvě základní činnosti, jak jsem se chybně domníval. Stav bytí nemá s činností nic společného. Pokud jste ve stavu bytí, tak nic nečiníte. Ve stavu „bytí“ prostě jen jste. Nejtypičtějším a také nejkrásnějším příkladem „bytí“ je spánek.

Také si večer jdete rádi lehnout? Proč, když při spánku nic neděláte? Spánek není zajímavý, ale všichni ho máme rádi. Tělo ví, že spánek potřebuje a my ho v tomto ohledu někdy posloucháme.

Ale bytí, není jen spánek, ten sám často nestačí dostat tělo do rovnováhy bytí a dělání. Dělání je potřeba pravidelně s bytím střídat. Tělo to opět už ví. Proto je tak populární třeba jóga, nebo meditace, cvičení, procházky s psem a spousta jiných aktivit, kdy tělo a mysl nemusí nic řešit a může jen BÝT. Bytím může být i pauza na kávičku a cigaretku, kdy všechno vypnete a Vy si je užíváte klidu (škoda jen, že při tom do sebe cpete nějaké jedy z cigarety). Nezaměňujte si tak jako já stav bytí za stav dělání. Umíte si užívat klidu při jídle. I to může být stavem, kdy se zastavíte a jen vnímáte co jíte, a přitom jen jste. Někdo umí „být“ i když pracuje. Je takzvaně při své práci „přítomen“ a vnímá všemi smysly jen to co dělá. Nikam u toho nespěchá. Vidím to na své manželce kadeřnici, když stříhá své zákazníky. Stříhá a dělá svoji práci s takovou chutí a radostí, že to na ní i na jejích zákaznicích je vidět. Takové dělání, u kterého umíte být, neunavuje Vaše tělo. Naopak přináší Vám energii.

Nezapomeňte Být a Žít.

Ivan Fučík