6. ledna 2017

JAKÝ BUDE ROK 2017?

foto Annie Spratt
Taky jste všem popřáli šťastný a veselý nový rok? Pokud jsme si to všichni přáli a toto své přání umocnili, tím, že jsme to přáli i všem okolo sebe, tak pak přece musí rok 2017 být šťastný a veselý? Nebo tady tzv. zákon přitažlivosti neplatí?  Neplatí ani Buddhova slova, že „všechno co jsme je výsledkem našich myšlenek“?
Možná je problém v tom, že každý si pod pojmem štěstí představuje něco jiného než zrovna Vy. Něco jiného za štěstí považuje ten kdo Vám popřál i tomu komu jste popřáli Vy. Dobře, že veselost chápeme většinou podobně, takže rok 2017 bude určitě veselý.

Co nás čeká na poli účetnictví a daní?
Budou volby do poslanecké sněmovny, takže lze očekávat politický boj o hlasy voličů. Daně jsou vděčným tématem, takže pravice je bude chtít snižovat a levice bude chtít zvyšovat daně bohatým.  Bude velmi zajímavé sledovat návrhy jednotlivých politických stran.

V oblasti mezinárodních daní, neboli daní v mezinárodním kontextu, bude rok 2017 zajímavý z mnoha důvodů. 30.9.2017 dostane česká finanční správa první elektronicky zpracované informace o účtech Čechů v zahraničí v rámci tzv. automatické výměny informací.

Určitě budou pokračovat aktivity Evropské komise v boji proti přesouvání  základu daně a daňovým únikům korporací. Bude pokračovat diskuse na úrovni EU o tzv. jednotném základu daně pro společnosti. Jde snahu stanovit pro všechny společnosti podnikající na území EU jednotný algoritmus výpočtu základu daně. Sazba daně má zůstat v kompetenci jednotlivých států, alespoň prozatím.

Budou pokračovat aktivity v oblasti zvyšování daňové transparentnosti pro korporace. Bude se rozšiřovat mezinárodní administrativní spolupráce a výměna informací o daňových subjektech mezi daňovými správami a to nejen v rámci EU.

Na domácím trhu je nutné počítat s dalším zaváděním EET, s pokračováním boje daňové správy proti daňovým únikům v oblasti DPH. Lze také očekávat více kontrol zaměřených na oblast tzv. transferových, neboli tržních cen.

V měnové politice očekáváme zastavení intervencí ČNB v neprospěch české koruny. Pokud k tomu opravdu dojde, lze očekávat zpevnění koruny.

Změnou v účetních předpisech je výrazné snížení limitů pro povinnou konsolidaci skupin podniků. Další změnou je zavedení nového členění rozvahy a výsledovky. 

Přeji i Vám šťastný a veselý rok 2017


Ivan Fučík

Žádné komentáře:

Okomentovat