29. září 2016

Má Apple ze svých příjmů v Evropě platit daně?

foto Yuanbin Du
Pokud vám někdo položí tuto otázku, určitě odpovíte: „Ano, samozřejmě, že má, vždyť všichni mají povinnost platit daně z dosažených zisků“.

Ale co když se zeptám: „Je správné platit víc daní, než stanoví zákon?“ Na tuto otázku si dovolím odpovědět naším mottem za Vás: „Není nic nečestného na uspořádání svých záležitostí tak, aby daně byly placeny v co nejnižší možné výši. Každý tak činí, ať bohatý či chudý. Nikdo nemá povinnost platit více, než vyžaduje zákon. Daně jsou vynucené poplatky, nikoliv dobrovolné příspěvky. Daně jsou dané zákonem a nejedná se o dobrovolné příspěvky“.

Evropská Unie kárá Irsko, že poskytlo společnosti Apple neoprávněnou státní podporu, ve formě daňové úlevy z daně z příjmů právnických osob. Ta, pro informaci, v Irsku činí 12,5%.  Tímto pak Irsko porušilo jeden ze základní principů EU – pravidlo rovného konkurenčního prostředí, neboť poskytlo konkurenční výhodu Applu.
Důvodem a pravidlem pro poskytnutí státní podpory je podpora méně rozvinutých regionů, včetně podpory zaměstnanosti v těchto regionech a zároveň zachování rovného konkurenčního prostředí na Evropském trhu, jehož velikosti využívá i Apple pro svůj prodej. Jakákoliv jiná forma státní podpory je zakázaná.
Podle pravidel EU, poskytlo Irsko dotaci ve formě odpuštěné daně bez souhlasu EU a v rozporu s výše uvedenou zásadou. Evropská komise chce, aby Irsko tuto dotaci zpětně zrušilo a Apple doplatil daň za uplynulých 10 let ve výši 13 biliónů EUR

Apple má podle EU doplatit daně, i když paradoxně žádné nedluží. Hlavním argumentem zastánců tohoto doplatku je, že Apple ze svých tržeb v Evropě fakticky nezaplatil daně, respektive platil daně ze zisku ve výši 1% z tržeb, nebo dokonce 0,005% v roce 2014.

Takovou nízkou sazbu mu umožnila speciální struktura přezdívaná Dvojitý irský dip(double Irish dip) v kombinaci se speciální dohodou Irského státu se společností Apple z roku 2007. Protože Apple nedistribuuje své zisky do USA, nezaplatil daň ani v USA.

Asi se shodneme na tom, že není fér, že Apple využil své ekonomické síly k tomu, aby v Evropě platil jen minimální daň z příjmů. Na druhé straně Irsko určitě  neudělalo dohodu s Applem v roce 2007, aniž by mu to přineslo ekonomický užitek. Apple zaplatil daně ve výši stanovené zákony.  Nic neporušil. To, zda bude „potrestán“ za to, že využil situace a své ekonomické síly, uvidíme. V každém případě však musíme do budoucna počítat s enormní snahou politiků, a to nejen v EU, zamezit do budoucna možnosti uzavírat státům EU podobné dohody, které umožňují především těm největším tzv. optimalizovat daňovou zátěž.


Ivan Fučík

Žádné komentáře:

Okomentovat